Núi xanh kia vì sao xanh mãi
Dòng sông kia vì sao không ngừng chảy đêm ngày
Chúng ta không dừng lại và mãi là màu xanh


Nguồn: Văn học cổ điển Hàn Quốc, NXB Văn nghệ, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)