Lê hoa, nguyệt bạch với ngân hà
Xuân về chim đỗ quyên ca hát
Bệnh đa tình giấc ngủ không yên


Nguồn: Văn học cổ điển Hàn Quốc, NXB Văn nghệ, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)