Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 11/02/2023 05:52, số lượt xem: 224

Ta thề trọn kiếp chẳng làm quan
Chuyện ở đời đen trắng miễn bàn
Sáng vẫn chung trà câu cổ nhạc
Đêm cùng chén tửu buộc tình Lan
Dù manh thế sự người thay chỗ
Dẫu bến trần ai dịch chuyển làn
Cảm mạch thơ chiều che bãi sóng
Cho dòng nước ngọt vỗ bờ đan.

TP Cao Lãnh ngày 11/02/2023