Trưa nhìn vạt nắng lững lờ trôi
Kỷ niệm buồn xa vắng mãi rồi
Những dạo hoa tàn tim rỉ máu
Bao chiều lửa cháy lệ tràn môi
Rồi thương lũ bạn già xanh cỏ
Lại cảm đàn con chết giữa đồi
Sót mỗi ta cùng manh tuổi hạc
Bên lề cuộc sống sẫm màu vôi./.

TP Cao Lãnh ngày 17/04/2023