Những giọt chiều rơi cuối nẻo đường
Nghe miền hạ dẫm vết buồn thương
Thời gian đã khép bên hàng phượng
Kỷ niệm đành chôn giữa mái trường
Mộng cũ muôn đời không đổi hướng
Mơ hồng vạn kiếp chẳng dời phương
Mà sao cứ ngược dòng hoang tưởng
Lắng giữa mùa hoa cảnh lạ thường.

TP Cao Lãnh ngày 20/03/2023