Lặng ngõ xuân về cảnh vắng hoe
Mình ta chén rượu tiễn đêm què
Sương dày rã quấn hoa tàn rụng
Khói loãng xoay vòng ngọn lửa toe
Vẫn đó hồn trăng sầu mộng ngủ
Còn đây lũ đóm ẩn nương loè
Giao thời chuyển dịch rừng mây thấp
Buổi cuối năm buồn sập chõng tre