Biết bể càn khôn vạn nỗi phiền
Mong tìm một giấc đủ bình yên
Hằng đêm ngủ với làn mây đẹp
Mỗi buổi về vin cánh nhạn hiền
Mặc bữa thu vàng chao đám cỏ
Hay màu nắng nhạt đảo bờ hiên
Mà không sợ cảnh người xâu xé
Bởi cõi trần gian khoái bạc tiền.

CL ngày 08/04/2023