Dãy phố mờ sương tựa thảm mềm
Trăng tà đổ bóng lạnh màu đêm
Vàng sân lá rụng sầu chen cửa
Trắng cổng mù chao mộng rã thềm
Tửu ấm bên hồn thơ tĩnh lặng
Tâm buồn giữa sóng nhạc trầm êm
Tìm đâu mấy nẻo đường phiêu lãng
Dạo cõi bờ quê khói lửa chìm

TP Cao Lãnh 22/02/2023