Ôi buồn thế sự lũ người điên
Chúng mãi chìm trong cảnh bạc tiền
Phận bỗng xoay vòng bên đống lửa
Danh còn đổ dốc cạnh nàng tiên
Dò trang cổ lục giàu nhân ái
Dẫm bến càn khôn đủ tật nguyền
Cảm giấc mơ lòng luôn trĩu nặng
Khi nhìn cuộc sống chẳng bình yên.

Ngày 30/03/2024