Cuộc sống của ta đan xen thành công và thất bại.
Có một lần, một chàng giàu thua bạc hết cả tiền.
Trong tích tắc, gió cuốn tung sạch sành sanh của cải,
Chàng giàu nói với nàng người yêu: Mong em bỏ qua liền!

Nàng mới nói: ơi anh yêu, đừng khóc tiếc!
Khi tình yêu vẫn còn, dù sao anh vẫn là người giàu.
Dù có sống trên mặt đất bao lâu đi nữa,
Không có gì cao quý hơn tình yêu.

Nhìn nàng cười và nghe lời nàng nói,
Đàn violon chợt chơi bài hát về tình yêu.
Chàng hiểu rằng hạnh phúc không ở nơi tiền bạc,
Và chàng chưa bao giờ được hạnh phúc như hôm nay.

Nàng mới nói: ơi anh yêu, đừng khóc tiếc!
Khi tình yêu vẫn còn, dù sao anh vẫn là người giàu.
dù sao anh vẫn là người giàu.
Dù có sống trên mặt đất bao lâu đi nữa,
Không có gì cao quý hơn tình yêu.

Nhưng đúng lúc hết phim, đèn tắt.
Chàng và nàng dẫn nhau đến Casinô.
Và nàng nói dịu dàng, chàng nghe rõ:
- Tiền bạc là sức mạnh, ta liều có được gì đâu.

Nàng mới bảo: Anh đừng tiêu vô ích,
Khi tình yêu vẫn còn, thế không tiền - biết tính sao đây?
Dù có sống trên mặt đất bao lâu đi nữa,
Thì tiền nong không cản trở tình yêu.