Tôi nghe thấy tiếng ca bên cửa sổ
Thế giới đau, xin gửi món quà này
Nếu đường phố thời gian đứng lại đây
Tiếng nói hoà nhau ta nâng hy vọng

Hát đến vô biên
Hát
vô cùng tận
Hát cho cuộc đời hát giữa mênh mông

Trái tim ta nổ tung bên cửa sổ
San sẻ nhu cầu cho kiếp nhân sinh
Nghe lanh lãnh hồn ta được tái sinh
Kết nối lại với dung nhan trần thế

Hát đến vô biên
Hát
vang bất tận
Hát cho con người giữa chốn nhân gian