Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thăng Long (1)
Đăng ngày 04/09/2014 16:34, số lượt xem: 257

Hội tụ về đây dân Lạc Hồng
Nghìn năm có lẻ Đất Thăng Long
Dựng đô vua Lý nền non nước
Mãi mãi lưu danh công đức Ông

Xừng xững biển Đông liền một giải
Người người dân Việt giữ non sông
Đất đai biển đảo trời Tổ Quốc
Con cháu dắp bồi cõi tổ tông