Vì quen em phải giữ gìn
Sợ nhầm bị mắng trộm nhìn dèm pha
Quên sao rau muống tương cà
Quên sao  Quan họ cho ta lỡ tình
Ước gì như cũ làm thinh
Mình ta chẳng phải, ta mình dửng dưng
Tâm trong tim đập chẳng ngừng
Quên đi đâu dễ dửng dưng với người
Lạ quen cái lẽ sự đời
Khi  ta còn ở đất trời  trần ai