Tại miền Đixi ở phương Nam
(Tim tôi vỡ và lòng tôi tan nát)
Chúng nó đem người tình da đen cũ của tôi
Treo cổ trên cây ở ngã tư đường

Tại miền Đixi ở phương Nam
(Thân thể anh ta trên không trung lủng lẳng)
Tôi đã hỏi người giáo chủ trắng kia
Nhưng than ôi, hỏi thế có ích gì

Tại miền Đixi ở phương Nam
(Tim tôi vỡ và lòng tôi tan nát)
Tình yêu là một bóng trần truồng
Treo ở trên cây trụi trần và nhiều đốt

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)