Tôi, tôi cũng ngợi ca nước Mỹ

Tôi là một kẻ tối tăm
Khi có nhiều khách đến
Họ đuổi tôi đi xuống bếp ăn
Nhưng tôi cười
Và ăn rất khoẻ
Và tôi lại càng lớn mạnh thêm lên

Ngày mai đây
Tôi ngồi lại bàn ăn
Khi có nhiều khách đến
Và khi đó
Không một kẻ nào
dám nói với tôi:
" Mày hãy đi xuống bếp ".

Rồi đây
Họ sẽ thấy tôi xinh đẹp biết bao
Còn họ thì vô cùng xấu hổ

Vâng, tôi, tôi cũng là nước Mỹ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)