Tôi đang đi
Bên rãnh nước xanh
Và tôi thấy mặt trời sa xuống

Tôi nghĩ đến lão Greeley
Tôi nghĩ đến Lou
Và tôi thấy mặt trời sa xuống

Tên da trắng
Bắt tôi làm suốt ngày
Và tôi làm quần quật
Mà đồng lương thì ít
Rồi một tên da trắng đến
Nó cướp mất tình tôi

Tôi phải giết lão Greeley

Và rãnh nước xanh
Đỏ bừng như tia lửa
Hãy tròng dây thòng lọng
Vào cổ thằng da đen
Và rút ngược nó lên

Tôi nhìn thấy mặt trời sa xuống

Hãy tròng dây thòng lọng
Và rút ngược nó lên

Rãnh nước xanh
Là một ao lửa đỏ
Và tôi thấy mặt trời sa xuống
Sa xuống
Sa xuống
Trời ơi
Tôi nhìn thấy mặt trời sa xuống


Nguồn: Thơ Langxtơn Hiughơ, NXB Văn học, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)