Biết rằng cái chết cận kề,
Những con chim ó kéo về tập trung -
Xem đây trận đấu cuối cùng
Thịt xương để lại dưới vùng nắng mưa,
Biết là lần cuối mắt đưa
Nhìn trong đau đớn như chưa bao giờ
Trong khi gió thoảng vật vờ
Và bầu trời vẫn mịt mờ vô biên.