Tôi không ghét các anh
Vì các anh cũng có khuôn mặt đẹp
Tôi không ghét các anh
Mặt các anh cũng là những ánh tình yêu và sắc đẹp
Nhưng, sao các anh lại cứ đày đoạ tôi
Hỡi những người da trắng mạnh
Tại làm sao lại cứ đoạ đày tôi?


Nguồn: Thơ Langxtơn Hiughơ, NXB Văn học, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)