Trời đêm thật đẹp
Đẹp như gương mặt nhân dân tôi
Sao đêm thật đẹp
Đẹp như ánh mắt nhân dân tôi
Cũng đẹp vô cùng mặt trời thật đẹp
Cũng đẹp vô cùng tâm hồn nhân dân tôi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)