Tôi làm ít quá
Cho anh
Và anh làm ít quá
Cho tôi
Đến nỗi chúng ta đều có đủ lý do
Để mà khác ý

Tuy nhiên
Tôi đã có
Một uy quyền
mong manh
Tôi bám vào
Chốc lát
Mà anh thì kiểm soát
Một giờ

Nhưng giờ của anh
Là viên đá
Chốc lát của tôi
Là một đoá hoa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)