Họ đã đặt tôi xuống đất đen
Nhưng hồn tôi vẫn lượn trên thành phố
Lạy chúa!

Hồn đã bay về đến chỗ trăng sao
Vag gọi Chúa: "Này đây, con đã đến!"
Chúa ơi!

Chúa ở trên trời
Trên đầu đội mũ triều thiên
Và Chúa nói:"Con ơi, đừng sợ
Bởi vì con nào đã chết đâu!"

Chúa lành ơi!

Tôi ngồi đây trong trắng, vinh quang
Trong ánh mắt dịu dàng của Chúa
Trong trắng, vinh quang
Trong trắng, vinh quang


Nguồn: Thơ Langxtơn Hiughơ, NXB Văn học, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)