Tôi là một chú da đen
Đen như thể đêm dày đen kịt
Đen như thể châu Phi sâu thẳm muôn trùng

Tôi đã từng là tên nô lệ
Chủ đòi tôi phải giữ sạch bậc cửa lên
Tôi đánh giày ở thành phố Washington

Tôi đã từng làm công nhân
Chính tay tôi dựng lên Kim Tự Tháp
Tôi làm hồ, xây tường cho ngôi nhà Woolworth

Tôi đã từng làm ca sĩ
Tôi đã đem giọng hát sầu bi
Đi hát suốt trên đường châu Phi châu Mỹ
Tôi đã tìm ra khúc nhạc riêng này

Tôi đã là nạn nhân
Ở Congo người Bỉ chặt tay tôi
Và giờ đây, ở Texas tôi lại bị giày vò, đe doạ

Tôi là một chú da đen
Đen như thể đêm dày đen kịt
Đen như thể châu Phi sâu thẳm muôn trùng


Nguồn: Thơ Lăngxtơn Hugơ, NXB Văn học, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)