Bài thơ viết cho một bức bình phong trang trí

Chúng tôi đòi chỗ đất có mặt trời
Có mặt trời rực rỡ
Chỗ đất thơm dòng nước lên hương
Và ở đó hoàng hôn
Là chiếc khăn lụa mỏng
Có hai sắc hồng vàng
Chớ không phải đất này
nơi sự sống chỉ toàn băng giá

Chúng tôi đòi chỗ đất có nhiều cây
Những cây to cành nhánh phủ đầy
Chim anh vũ bay về ca hát
Những con chim chói lọi ánh ngày
Chớ không phải đất này
nơi chim chóc chỉ một màu xám xịt

Ôi, chúng tôi đòi chỗ đất có niềm vui
Của tình yêu và hạnh phúc
Của ruộng đồng và tiếng hát
Chớ không phải đất này
nơi vui vẻ đã trở thành tội ác

Em yêu ơi, ta đi khỏi nơi này!
Em yêu ơi, ta hãy bỏ đi thôi!


Nguồn: Thơ Langxtơn Hiughơ, NXB Văn học, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)