Khoảng thời gian trong cơn mưa bàng bạc
Cuộc sống mới tạo ra trên địa cầu,
Cỏ xanh mọc
Và bông hoa ngẩng đầu,
Và tất cả cánh đồng
Sinh kỳ diệu

Cuộc sống,
Cuộc sống,
Luôn là cuộc sống!

Khoảng thời gian trong cơn mưa bàng bạc
Lũ bướm tung tăng thả cánh bay rong
Đuổi bắt theo tiếng gọi của cầu vồng,
Và cây cối hát ra ngàn lá mới
Trong niềm vui dưới bầu trời phơi phới
Khi xuống lòng đường
Trai gái đi qua
Họ vừa đi mà cũng vừa hát ca,

Khoảng thời gian trong cơn mưa bàng bạc
Khi xuân sang
Và cuộc sống
Tươi tràn.