Đây, Harlem
Đứng trên bờ địa ngục
Đang nhớ lại những lời xưa lừa bịp
Những cái đá xưa ập mạnh sau lưng
Những tiếng: Hãy kiên tâm
Mà trước kia họ thường vẫn nói

Vâng, chúng ta còn vẫn nhớ
Giờ đây, khi anh bán hàng tạp hoá
Cho biết đường vừa lên giá hai xu
Và bánh mì lên một
Và thuốc lá phải chịu thêm thuế mới

Chúng ta nhớ chưa bao giờ có việc
Chẳng bao giờ tìm ra
Và bây giờ vẫn chưa
Bởi chúng ta là kẻ có màu da

Vâng, chúng ta đứng đây
Ở Harlem
Bên bờ địa ngục
Đưa mắt nhìn về phía trần gian
Chúng ta muốn biết
Ta sẽ làm gì đây
Với những kỷ niệm kia
Đang trở về trước mặt


Nguồn: Thơ Langxtơn Hiughơ, NXB Văn học, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)