Điều gì xảy tới với giấc mơ bị hoãn?

Nó có bị khô cứng
Như nho dưới ánh mặt trời?

Hay nó sưng tấy như một vết thương
Và rồi chảy nước?

Nó có bốc mùi như miếng thịt ôi?
Hay nó sẽ đóng vảy và được phủ đường
Đặc sánh như nước si-rô?

Có thể nó sẽ lún xuống
Như trĩu bởi sức nặng.

Hay nó sẽ nổ tung?