Dân chủ sẽ không đến bữa nay,
Sẽ không đến cả trong năm này.
Chẳng bao giờ có được dân chủ
Nhờ sợ hãi hay khoan nhượng hoài.

Tôi cũng có quyền như kẻ kia
Trên hai chân đứng chẳng e dè
Đất này tôi cũng là ông chủ
Tôi cũng có quyền như kẻ kia.

Tôi đã nhàm tai nghe họ nói:
"Để cho thế sự nó xoay vần,
Ngày mai sẽ khác, nên chờ đợi."
Khi chết, tự do tôi đếch cần.
Không ăn bánh của ngày chưa tới.

Tự do
Là hạt giống sung sức
Được gieo vào lúc
Khẩn trương này.
Nơi đây là đất tôi cùng sống,
Tự do tôi muốn hưởng
Như người.