Chúa của tôi không phải kẻ kiêu kỳ
Chúa của tôi không phải là kiêu ngạo
Mỗi khi Người đi dạo
Người vẫn nắm tay tôi
Và bảo:
"Ngươi, ngươi là bạn của ta"

Chúa của tôi từng đã biết thế nào là lao động
Người đã từng biết cách cầu kinh
Cuộc đời Người không phải yên lành
Ngày  nào cũng lo âu phiền muộn

Chúa của tôi không phải kẻ kiêu kỳ
Người là bạn của tôi
Khi Người sắp lên trời
Linh hồn trên lửa
Người còn vẫn bảo
Rằng tôi cũng lên theo
Người nói: "Rồi ngươi sẽ đến cùng ta
Và người sẽ đời đời là bạn của ta".


Nguồn: Thơ Langxtơn Hiughơ, NXB Văn học, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)