Tôi cứ có cái điệu blues buồn nản ấy
Chẳng còn biết nơi nào xoay trở
Chẳng còn biết đi đâu
Khi anh xuống vực sâu
Chẳng ai thèm nghĩ tới

Tôi sẽ làm gì đây?
Tôi sẽ nói gì đây?
Hay cầm súng trong tay
Để tự mình kết liễu?

Tôi muốn hỏi
Một viên đạn đủ chăng?
Đầu tôi cứng đến nỗi
Có lẽ phải hai viên

Thế nhưng tôi
Không đạn và không súng
Tôi thấy mình buồn lắm
Biết đi tìm đâu ra


Nguồn: Thơ Langxtơn Hiughơ, NXB Văn học, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)