Hỡi bà xinh đẹp phương Nam
Xin chớ ưu phiền gì cả
Họ vừa treo một kẻ da đen
Dưới bóng trăng đêm

Họ vừa treo một kẻ da đen
Trên cây bên đường
Dưới bóng trăng đêm

Để tất cả mọi người thấy rõ
Rằng vùng Dixie che chở
Cho đàn bà da trắng ra sao

Có gì đâu, bà xinh đẹp phương Nam
Cứ bình tĩnh!
Bình tĩnh!


Nguồn: Thơ Langxtơn Hiughơ, NXB Văn học, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)