Rút dây đi!
Rút mạnh thêm vào!
Hãy để cho người da trắng sống
Còn thằng da đen, hãy chết đi!

Anh em ơi, rút nữa đi
Với những tiếng gào lên đẫm máu
Hãy để người da đen lủng lẳng
Còn những thằng da trắng chết đi!

Những người da trắng chết?
Anh muốn nói gì
Những người da trắng chết?

Cái xác lặng yên
Của chú da đen
đã nói:
Không phải tôi là người sẽ chết!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)