Anh mơ một chiếc bình đồng
Với đài phun nước giữa lòng tượng xinh.
Và bài ca tim nát tình:
Biết em có hiểu lòng anh mơ gì?
Đôi khi em nói em làm,
Đôi khi em nói chẳng làm việc chi.
Dẫu sao chẳng quan trọng gì.
Anh thì vẫn cứ duy trì ước mơ.