Tôi là một cậu da đen:
      Cô ấy chẳng yêu tôi
      Và ban đêm tôi lẻn trốn đi xa
      Ban đêm cũng vô cùng đen tối

Tôi là một cậu da đen:
Cô ấy chẳng yêu tôi
     Tôi đã khóc đến khi bình minh đỏ
     Chảy máu ròng trên những ngọn đồi đông
     Và riêng tôi cũng chảy máu trong lòng

Tôi là một cậu da đen:
Cô ấy chẳng yêu tôi
     Tôi đã mang tâm hồn xưa vốn tươi vui
     Nay như quả bóng tròn bẹp gí
     Rồi từ buổi sớm tinh mơ
     Tôi đi tìm một tình yêu màu nâu mới

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)