Chiếc cầu xe lửa
Là một điệu buồn vang giữa không trung
Chiếc cầu xe lửa
Là một điệu buồn vang giữa không trung
Mỗi lần chuyến xe qua
Tôi muốn đi về những miền xa

Tôi đến tận nhà ga
Trái tim nằm giữa miệng
Tôi đến tận nhà ga
Trái tim nằm giữa miệng
Tôi đi tìm một toa chở hàng
Đưa tôi về đến tận miền Nam

Trời ơi, điệu nhớ nhà
Thật vô cùng ghê sợ
Điệu nhớ nhà, là một chuyện
Vô cùng ghê sợ
Tôi mở miệng, tôi cười
Để mong ghìm tiếng khóc


Nguồn: Thơ Langxtơn Hiughơ, NXB Văn học, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)