Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2006 19:18

聞吹楊葉者其一

妙吹楊葉動悲笳,
胡馬迎風起恨賒。
若是雁門寒月夜,
此時應卷盡驚沙。

 

Văn xuy dương diệp giả kỳ 1

Diệu xuy dương diệp động bi già,
Hồ mã nghênh phong khởi hận xa.
Nhược thị Nhạn Môn hàn nguyệt dạ,
Thử thời ưng quyển tận kinh sa.

 

Dịch nghĩa

Khéo thổi lá dương liễu kinh động như điệu già buồn
Ngựa Hồ chồm lên đón gió, những mối hận chưa trả (còn nợ) bốc lên
Nếu là đêm trăng lạnh ở Nhạn Môn quan
Chính là lúc muốn cuốn tận cát đá ở sa mạc ghê hồn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lá dương thổi động già buồn
Ngựa Hồ chồm đón gió, muôn hận trào
Phải trăng đêm ải Nhạn cao
Hay hồn tử sĩ cuốn vào hoang sa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thổi lá liễu dương điệu thật buồn,
Ngựa Hồ đón gió, hận trào tuôn.
Nếu đêm ải Nhạn trăng tàn lạnh
Là lúc cát bay đến mất hồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kèn liễu thổi điệu buồn thật khéo
Gợi hận xa, nghênh gió ngựa Hồ
Đêm trăng ải Nhạn nếu là
Kinh hồn gió cuốn cát sa mạc cuồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khéo thổi lá dương già điệu buồn,
Ngựa Hồ đón gió, hận chưa buông.
Nhạn Môn trăng lạnh nơi quan ải,
Chính lúc cát bay thật hết hồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời