Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Tiền Khởi (1)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/07/2014 08:46

盩厔縣鄭礒宅送錢大

暮蟬不可聽,
落葉豈堪聞。
共是悲秋客,
那知此路分。
荒城背流水,
遠雁入寒雲。
陶令門前菊,
餘花可贈君。

 

Trưu Trất huyện Trịnh Nghĩ trạch tống Tiền đại

Mộ thiền bất khả thính,
Lạc diệp khởi kham văn.
Cộng thị bi thu khách,
Na tri thử lộ phân.
Hoang thành bối lưu thuỷ,
Viễn nhạn nhập hàn vân.
Đào lệnh môn tiền cúc,
Dư hoa khả tặng quân.


Tiền đại tức Tiền Khởi 錢起.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ve chiều không dám nghe kêu
Lá rơi nào dám nhìn ngắm
Chúng ta khách cuối thu buồn
Ngã ấy chia tay khó lắm
Nước trôi rời bỏ hoang thành
Nhạn ải nhập vào mây lạnh
Trước cửa nhà Đào cúc úa
Hoa dư buồn tặng đến anh

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ve buổi chiều còn không nghe tiếng
Lá rụng nhiều há đáng xem ta
Cùng buồn nỗi khách xa nhà
Biết nay lại phải chia xa lên đường
Sông chảy sau cổ thành hoang phế
Nhạn vào mây lạnh phía trời xa
Lệnh Đào trồng cúc trước nha
Hoa nhiều có thể làm quà tặng ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ve chiều không thể nghe kêu,
Lá rơi nào dám ngắm chiều rơi tuôn.
Chúng ta là khách thu buồn,
Chia tay khó biết ngã đường nào xuôi.
Hoang thành rời bỏ nước trôi,
Nhạn xa ải nhập vào trời lạnh mây.
Lệnh Đào trước cửa cúc sai,
Hoa dư để tặng đến ngày anh đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời