聽鄰家吹笙

鳳吹聲如隔彩霞,
不知牆外是誰家。
重門深鎖無尋處,
疑有碧桃千樹花。

 

Thính lân gia xuy sinh

Phụng xuy thanh như cách thái hà,
Bất tri tường ngoại thị thuỳ gia.
Trùng môn thâm toả vô tầm xứ,
Nghi hữu bích đào thiên thụ hoa.

 

Dịch nghĩa

Tiếng kêu gọi chim phượng đang ẩn sau đám ráng chiều nhiều màu,
Không biết sau bức tường là nhà nào có người đang thổi sênh,
Mà vì nhiều lớp cửa khoá kín, nên cũng không thể biết ai thổi,
Lại nghi từ vườn đào trên thượng giới bay xuống.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tựa tiếng vời phượng sau lớp ráng
Cách tường bên thoảng tiếng sênh ca
Cửa cài không thấy nhạc gia
Lại nghi là nhạc trời sa xuống trần

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng kêu chim phượng ẩn mây màu,
Không biết thổi sênh người xóm nào?
Nhiều cửa then cài không thể biết,
Lại nghi thượng giới từ vườn đào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời