Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/07/2014 08:48

送楊中丞和蕃

錦車登隴日,
邊草正萋萋。
舊好尋君長,
新愁聽鼓鼙。
河源飛鳥外,
雪嶺大荒西。
漢壘今猶在,
遙知路不迷。

 

Tống Dương trung thừa hoà Phiên

Cẩm xa đăng Lũng nhật,
Biên thảo chính thê thê.
Cựu hảo tầm quân trưởng,
Tân sầu thính cổ bề.
Hà Nguyên phi điểu ngoại,
Tuyết Lĩnh đại hoang tây.
Hán luỹ kim do tại,
Dao tri lộ bất mê.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đất Lũng ngày xe gấm đến
Cỏ xanh rậm rạp biên cương
Nghĩa xưa, tìm qua quân trưởng
Sầu mới, nghe rộn trống Khương
Hà Nguyên chim bay không đến
Đại hoang, Tuyết Lĩnh cực tây
Luỹ Hán còn vài dấu cũ
Đường xa đừng lạc hướng nầy

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày xe gấm lên đường đi Lũng
Ngoài biên thuỳ cỏ cũng xanh tươi
Tốt xưa thăng chức ông hoài
Trống khua buồn mới bên ngoài ải quan
Chim bay ngoài Hà Nguyên khu vực
Núi tuyết hoang cùng cực phương tây
Luỹ hào người Hán còn đây
Nơi xa được biết đường nay yên rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xe gấm ngày đến Lũng,
Cỏ xanh rậm biên cương
Nghĩa xưa, tìm quân trưởng
Sầu mới, rộn trống Khương
Hà Nguyên chim không đến
Tuyết Lĩnh đại hoang tây
Luỹ Hán còn dấu cũ
Đường xa chớ lạc đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời