長相思

長相思,
久離別。
關山阻,
風煙絕。
臺上鏡文銷,
袖中書字滅。
不見君形影,
何曾有歡悅。

 

Trường tương tư

Trường tương tư,
Cửu ly biệt.
Quan san trở,
Phong yên tuyệt.
Đài thượng kính văn tiêu,
Tụ trung thư tự diệt.
Bất kiến quân hình ảnh,
Hà tằng hữu hoan duyệt.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhớ nhau hoài
Mà cứ xa nhau mãi
Bởi núi non quan ải cách nghìn trùng
Dấu phong yên tin tức tuyệt không
Đài trang điểm gương hồng đã vỡ
Tay áo mỏng chữ mờ thư nhỡ
Bóng hình chàng như ở như đi
Tìm đâu những thuở yêu vì.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ nhau hoài, nhớ nhau da diết
Xa đã lâu không dịp gặp nhau
Núi non cửa ải thâm sâu
Gió ngừng khói hết biết đâu mà tìm
Lầu trang điểm gương im không ngắm
Tay áo trong chữ lặn thư phai
Hình chàng không thấy lâu rồi
Từng làm thiếp thấy lòng vui thuở nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời