Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Hàn Mặc Tử (206 bài)
- Lưu Trọng Lư (97 bài)
- Bàng Bá Lân (52 bài)
- J. Leiba (8 bài)
- Vũ Trọng Phụng (2 bài)
Tạo ngày 01/04/2015 06:39 bởi tôn tiền tử
Lan Sơn (11/4/1912 - 1974) tên thật là Nguyễn Đức Phòng, sinh tại Hải Phòng, nguyên quán phủ Anh Sơn, Nghệ An. Ông học qua các trường Hải Phòng, Tourane, Bảo hộ Hà Nội, sau làm việc tại sở Công chính Hải Phòng. Ông có thơ đăng trên các báo Hải Phòng tuần báo, Phong hoá, Ngày nay, Tinh hoa.

Đã xuất bản:
- Anh với em (1934)