Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2015 06:41

Nắng sớm, em ngồi tỉa thuỷ tiên
Hồn em say đắm cảnh thiên nhiên
Bóng ai thấp thoàng ngoài hiên vắng
Em đã vô tình vội ngẩng lên

Em vội ngừng tuy, vội ngó ra
Dao cầm sẩy chạm tới giò hoa
Giò hoa ngày lụi, màng hoa úa
Hoa đã vì em chịu xót xa

Rễ tuy trong trắng lá xanh tươi
Mầm, nhánh đều xinh dẹp mấy mươi!
Nếu chẳng vì em hoa phải lụi
Trời xuân sao chẳng nhởn nhơ cười!

Nhởn nhơ cười với cảnh xuân sang
Với cả bao nhiêu khách rộn đường
Cùng với muôn hoa đua sắc thắm
Vì ai? Đành chịu kém mùi hương!

Mùi hương đã kém, sắc rồi phai
Rồi cũng cùng ai, cũng với ai
Cùng chịu vì em chung số phận
Cùng nhau chất đống để hiên ngoài

Tin anh chung phận với hoa này
Cũng bởi vì em đã sảy tay
Đã vội mải trông bao cảnh đẹp
Vết thương mang nặng vẫn còn đây

Còn đây năm cũ vết thương lòng
Ghi lấy tình em chẳng thuỷ chung
Một phút lòng em mơ bạn mới
Yêu anh sau nữa cũng bằng không!


Rút từ tập Anh với em.

Nguồn:
1. Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2007
2. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990