13.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: đám ma (6)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2015 06:47

Có những buổi mưa phùn thê thảm quá,
Cảnh vật trùm trong tấm vải chôn người.
Mảnh gồ chèn thay kính vỡ rồi,
Không chắn nối gió ngoài hơi lạnh giá.

Có những buối mưa phùn thê thảm quá,
Gội lên trên cổ ván mỏng chôn người,
Ðám ma đi trong hơi sương lạnh giá,
Ði trên đường và đạp xéo lòng tôi.

Ðám ma kéo lê thê trong lòng tôi lạnh giá,
Ðêm chôn đi những kỷ niệm lâu rồi,
Ðám ma đi trong mưa phùn thê thảm quá,
Ði hàng ngày chưa thấy huyệt lòng tôi.


Nguồn: Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2007