Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (21 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
Tạo ngày 23/01/2019 20:21 bởi tôn tiền tử
Lam Trí 藍智 năm sinh và mất không rõ, tự Minh Chi 明之, người Sùng An (nay thuộc Phúc Kiến) đời Minh. Năm Hồng Vũ thứ 10 được bổ làm tư thiêm sự án sát Quảng Tây, nổi tiếng là thanh liêm nhân đức, cùng với anh là Mân, đứng đầu thơ ở Mân Trung đời Minh. Tác phẩm có Lam Giản tập.