Chưa có đánh giá nào
2 bài thơ
Tạo ngày 19/06/2022 02:36, số lượt xem: 32
Trên vai tôi em say giấc nồng
Con đường nhỏ trở mình thật ngắn
Trăng miên man tràn trên đường vắng
Bóng em gầy bình yên tựa vào tôi.