Gò cương ngựa hướng về Long Hán
Chịu cho qua cơn lạnh Ngọc Quan
Hôm nay sa mạc gian nan
Nghĩ về sống sót lệ tràn ướt mi

tửu tận tình do tại