Gấp gấp bộn bề khổ nhọc cầu,
Lạnh nồng đã trải mấy xuân thu.
Sáng trưa chiều tối lo gia sự,
Mờ mịt, u mê bạc trắng đầu.
Đúng đúng, sai sai phân biệt mãi,
Phiền phiền não não dễ ngừng đâu?
Một con đường chánh luôn ngời rạng,
Ngàn vạn muôn phần chẳng chịu tu.


Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)