Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2014 13:21

望仙臺

千金壘土望三山,
雲鶴無蹤羽衛還。
若說神仙求便得,
茂陵何事在人間?

 

Vọng Tiên đài

Thiên kim luỹ thổ vọng Tam Sơn,
Vân hạc vô tung, vũ vệ hoàn.
Nhược thuyết thần tiên cầu tiện đắc,
Mậu Lăng hà sự tại nhân gian?

 

Dịch nghĩa

Bỏ ngàn vàng thuê đắp đất làm đài cao vọng ở Tam Sơn,
Chẳng thấy hạc cưỡi mây đâu, nghi vệ cõi tiên cũng đã về.
Nếu cho rằng thần tiên cầu gì được nấy,
Thì Mậu Lăng sao còn xây ở cõi người này?


Tam Sơn theo truyền thuyết thời thượng cổ, là ba ngọn núi nổi lên ngoài biển, hình dạng như cái bầu rượu, là nơi thần tiên ở. Ba ngọn núi ấy có tên là Phương Trượng, Bồng Lai và Doanh Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngàn vàng đắp luỹ vọng Tam San
Hạc chẳng thấy đâu, tiên cảnh tan
Nếu bảo thần tiên cầu được cả
Mậu Lăng sao lại ở nhân gian?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngàn vàng đắp luỹ hướng Tam Sơn,
Mây hạc nào đâu, khuất cõi tiên.
Nếu bảo thần tiên cầu ắt được,
Mậu Lăng ai khéo phải xây nên?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời