Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: thăm mộ (4)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/07/2014 13:51

過王浚墓

埋骨千年近路塵,
路傍碑號晉將軍。
當時若使無功業,
早個耕桑到此墳。

 

Quá Vương Tuấn mộ

Mai cốt thiên niên cận lộ trần,
Lộ bàng bi hiệu Tấn tướng quân.
Đương thì nhược sử vô công nghiệp,
Tảo cá canh tang đáo thử phần.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Giữa bụi đường ngàn năm chôn hài cốt
Đọc trên bia tên hiệu Tấn tướng quân
Vì thời xưa tạo nên công nghiệp lớn
Chẳng một ai cày cấy chạm mộ phần

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xương chôn ngàn năm, đường bụi bậm
Bia bên đường ghi Tấn tướng quân
Đương thời nếu chẳng công huân
Nông tang san phẳng mộ phần từ lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bụi đường phủ lấp cốt ngàn năm
Bên lô bia ghi Tấn tướng quân.
Nếu lúc đương thời không chiến nghiệp
mộ phần sớm biến ruộng dâu tằm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời