Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 26/04/2023 14:24, số lượt xem: 749

Em là sứa con ở lòng biển
Mang theo vĩnh cửu của tình yêu
Từ anh mà khát tìm hoa nở
Ở trên mặt nước mặn miền xa
Nào là trăm sao đang nẩy lửa
Phải không anh hoa ở miền xa

12/4/2023