25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
2 người thích
Từ khoá: Tây Thi (32)

Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2006 04:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/11/2006 07:16

西施

家國興亡自有時,
吳人何苦怨西施?
西施若解傾吳國,
越國亡來又是誰?

 

Tây Thi

Gia quốc hưng vong tự hữu thì,
Ngô nhân hà khổ oán Tây Thi?
Tây Thi nhược giải khuynh Ngô quốc,
Việt quốc vong lai hựu thị thuỳ?

 

Dịch nghĩa

Việc hưng vong của nhà nước tự có thời vận,
Người nước Ngô sao cứ oán mãi Tây Thi?
Nếu bảo rằng Tây Thi làm nghiêng đổ nước Ngô,
Thì đến lượt nước Việt bị mất là do ai?


Nước Việt cống Tây Thi cho vua Ngô Phù Sai. Vua Ngô say đắm tửu sắc, cuối cùng nước Ngô mất về tay nước Việt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Nhà nước hưng vong tự có thì,
Người Ngô sao cứ trách Tây Thi?
Tây Thi nếu quả làm Ngô đổ,
Thì bởi ai làm nước Việt suy?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Đất nước hưng vong ta có thời
Tây Thi sao cứ bị trách hoài ?
Nếu Ngô mất nước vì Tây tử,
Việt kia mất nước bởi tay ai ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cự Minh Sơn

Nước nhà hưng thịnh suy vong,
Thời gian làm chứng ai mong vậy nào.
Dân Ngô oán tự thủa nào,
Vì Tây Thi đó nước sao mà còn.
Tây Thi thủa đó còn son,
Làm sao hiểu đươc Ngô còn hay không?
Nước Việt sau lại suy vong,
Trách sao cho được nỗi lòng Tây Thi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hưng vong nhà nước có thời,
Người Ngô cứ khổ oán đời Tây Thi.
Vì Tây Thi nước Ngô suy,
Đến khi Việt mất lổi thì do ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hưng hay vong là do thời vận
Người Ngô sao oán hận Tây Thi?
Cho nàng làm xụp Ngô đi
Nước Việt cũng mất, ai thì gây ra?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời